2015. november 25-én szerdán 19 órakor Dr. Gyurácz Ferenc a Vasi Szemle főszerkesztője mutatja be a Vasi Szemle Mindszenty-emlékszámát, majd Dr. Perger Gyula plébános tart vetített képes előadást a bíborosról.

Helyszín: Zarándokszállás (Nagy Gáspár Kulturális Központtal szemben)

A Vasi Szemle 1933 óta működik (1945–1958 közt kényszerű szünettel), s így a mai magyar vidék legrégibb tudományos és kulturális folyóirata. Évi hat kötetben jelenik meg papíron és interneten, éves előfizetési díja mindössze 2790 Ft. Fő feladata a kezdetektől változatlan: Vas megyének és közvetlen környékének magas színvonalú közlemények általi vizsgálata és bemutatása, különös tekintettel a történeti tudományokra. A főszerkesztő munkáját szerkesztőbizottság segíti, amelynek 1941–1945 között Mindszenty (Pehm) József is tagja volt. A folyóiratszám a Mindszenty-kutatók eddigi legnagyobb seregszemléje: húsz történész tanulmányát közli a nagy főpapról és hazafiról.Dr. Perger Gyula r. kat. plébános, egyháztörténész 1977-ben született, négygyermekes gyöngyösfalui családban. Káplánként, az egyházmegyei kollégium vezetőjeként, plébánosként dolgozott, 2007-ben doktorált, majd három évig Rómában, a Pápai Gergely Egyetemen tanult. 2011 óta Torony, Bucsu, Dozmat és Sé lelkipásztora, egyidejűleg az Egyházmegyei Kincstár, Könyvtár és Levéltár felelőse. Kezdeményezője és utószóírója volt Michael Hesemann XII. Piusz pápáról szóló könyve magyar kiadásának 2013-ban. Számos külföldi zarándoklatot szervezett és vezetett, és eredményesen munkálkodott a plébániájához tartozó templomok felújításán. A rábízottaknak elkötelezett és népszerű vezetője

A Vasi Szemle tematikus száma az előadás után megvásárolható.

Támogatók:
Domonkos Kolostor Alapítvány
(Vasvár, Kossuth L. u. 1.)
tel.: 94/573-220; honlap: http://www.dominicana.hu

Magyar Nyugat Könyvkiadó
(Vasszilvágy, Rákóczi Ferenc u. 64.)
tel.: 30/6915-889; honlap: http://www.magyarnyugat.hu


Támogatók

 

Vasvár Város Önkormányzata
 
Nagy Gáspár Kulturális Központ
 

Galambos István

 

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Ajánló

Búzaszem – film

Magyar Nyugat Könyvkiadó

 

 

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés