2002. áprilisában alakult egyesületté az a társaság, amely egy évtizeden át látogatta Molnár V. József (grafikus, 56-os diákvezető, a gyermekrajzok kiváló ismerője és főképpen a hagyományos népi életmód és összetett kultúra kutatója) előadásait.

Maga az előadó szerves műveltségnek nevezte azt a hagyományos társadalmakra minden korban jellemző életvezetést, melyben a nemzet és a vallás az egyén és a társadalom egységes egészként működött.

Egyesületünk céljai egybeesnek e gondolatkörrel, hisz magyar szellemi kultúránk gyökerei ha kevésbé láthatóan is, de máig meghatároznak bennünket. Ezt akarjuk bővebben megismerni és lehetőségeink szerint megismertetni. Céljaink között szerepel városunk és szűkebb pátriánk történelmének, hagyományainak tudatosítása.

Másik fő tevékenységi körünk a hagyományőrző csoportok: néptáncosok, népdalosok, népzenészek támogatása.

Pályázatainkkal, több százezer forinttal támogattuk a gyermek-néptánccsoport működését, kisebb összegekkel a felnőtt népdalosok tevékenységét. Fellépéseik szervezésével jogi hátteret biztosítunk nekik.

Környezetünk megóvása érdekében többször szerveztünk szemétgyűjtést az általános iskolával közösen.

A városi diákönkormányzat megalakulását pályázatunkkal segítettük elő. Több éve részt veszünk az Ifjúsági Nap szervezésében.

Elnök: Baranyai Gábor

Alelnök: Dr. Kiss Attila

Titkár: Németh Józsefné Molnár Viktória

Támogatók

 

Vasvár Város Önkormányzata
 
Nagy Gáspár Kulturális Központ
 

Galambos István

 

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Ajánló

Búzaszem – film

Magyar Nyugat Könyvkiadó

 

 

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés